Steilene | Rom 12

Rom nr. 12 har en akvarell av Steilene fyr som ligger vest for Nesoddlandet innerst i Oslofjorden og som ble etablert og åpnet i 1837.

Stedsnavnet Steilene sies å komme ut av den påståtte bruken av den lille øygruppen som fengsel (en steile var et straffe redskap) for farlige forbryter og påståes at selve fyret ble satt opp for å skremme sjøfolk fra å begå mytteri og andre straffbare handlinger.

Rommet har videre et oljemaleri av en sjøørret,- en fisk man finner langs hele kystlinjen i Oslofjorden. Den er en underart av ørret og den er anadrom, dvs. Den går fra elv ut i havet og tilbake til fødestedet når den har nådd en viss størrelse. Gjeldende Norges rekord er 13.2 kilo.