Støtvig Hotel har gjennom snart 10 år valgt å være -litt annerledes.
Vi velger å tro at vi har lykkes ved å være det,- noe som har påvirket oss til å tilby -litt mer og det har resultert i vår nysatsing: Villa Støtvig.

Villa Støtvig1

Villa Støtvig2

Villa Støtvig3

Villa Støvig

Vil du
vite litt mer?

Ønsker du å vite -litt mer? Kontakt vår bookingavdeling på booking@stotvighotel.com.
Ring  +47 69 23 61 00