Kavringen | Rom 22

Rom nr. 22 har en akvarell av Kavringen fyr som ble bygget i 1892,- og ligger helt innerst i Oslofjorden med sitt karakteristiske tårn som er svært synlig i en sterkt taffikert led. Rommet har videre et olje maleri av en torsk. En fisk som er blitt delvis overfisket, og i dag ikke tillat å fiske i gyteperioden. En svært tradisjonsrik norsk matfisk som finnes langs hele norske kysten.