Færder | Rom 24

Rom 24 har en akvarell av Færder fyr, som kanskje er det mest kjente- og omtalte fyr i Oslofjorden ligger rett øst for «verdens ende» på Tjøme. Fyret ble satt i drift i 1697 som Norges første. Det ble etablert av privatpersonen Jacob Wøllner fra Drammen som brant ved og kull rett på fjellet for å gi nødvendig oppmerksomhet. Wollner fikk kongens tillatelse til å kreve fyravgift ved passering.

Da vi ikke fant flere typiske fisker for Oslofjorden valgte vi å «ta en» Andy Warhol. Med referanse til popartens mest ikoniske bilde (tomatsuppe boksen til Campbell soups) har vi tillat oss å illustrere en tilsvarende populær hermetikkboks som suppeboksen til Warhole, nemlig Stabburets makrell i tomat.